Kosten

Contributie  HSV DE LOENENSCHE Well


Lidmaatschap+ vispas                                       € 40,00


Lidmaatschap tot 14 jaar + jeugdvispas         € 20,00   (  2 hengels, alle aassoorten)

Graag vragen wij U om bovenstaande contributie over te maken op,
 rekeningnummer NL44RBRB0943352177 regio bank Ewijk.

Vergeet niet U naam en adres door te geven.

Wanneer de betaling voldaan is wordt de vispas per post naar U verstuurd.

Voor vragen over het lidmaatschap kunt U bellen met Peter Crielaard: 06-46606049