Reglement Hsv Loenensche Well


1.Hengel keuze is vrij, tenzij anders vermeldt 
2.Alle wedstrijden worden gevist op gewicht. Paling, snoek en snoekbaars tellen niet mee.
3.Aas en voeren zijn vrij, behalve vers de vase; hiermee mag niet gevoerd noch gevist worden.
4.Tevens is het verboden met gekleurde maden te vissen of te voeren.
5.Het gebruik van de katapult is voor eigen risico.
6.Voeren en vissen met aas waar wettelijk een gesloten tijd voor geldt, is niet toegestaan.
7.Het inschrijven voor de wedstrijden kan plaatsvinden  tot een uur voor aanvang van de wedstrijd.
 De duur van de wedstrijden bedraagt 4 uur feeder wedstrijden 5 uur.
8.Na het eerste signaal mag men voeren. Het tweede signaal betekent het begin van de wedstrijd. Het derde signaal betekent einde wedstrijd. Het uitpeilen van de diepte mag voor het eerste signaal gebeuren.
9.Er wordt gevist op gewicht
10. Diegene die over alle vaste stok wedstrijden het meeste aan gewicht vangt is winnaar van de vaste stok competitie.
11. Diegene die over alle feeder wedstrijden het meeste aan gewicht vangt is winnaar van de feedercompetitie.
12. Diegene die over de vaste stok en feedercompetie het meeste vangt aan gewicht is koning van de vereniging
13. Voor alle wedstrijden geldt: loten 07:00 uur, begin wedstrijd 08:00 uur en  einde wedstrijd 12:00
of 13.00 uur                                     
14.Wedstrijden die worden gestaakt i.v.m. extreem noodweer of hoog water komen te vervallen en worden niet ingehaald.
15.Voor het derde signaal ( einde wedstrijd) moet de vis in het leefnet zitten.
16.De organisatie stelt zich niet aansprakelijk voor schade voor, tijdens of na de wedstrijd
17.Met betrekking tot situaties waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding