Wijziging doorgeven/opzegging

Bent u onlangs verhuisd? Zijn uw gegevens niet correct en wilt u deze wijzigen? Wilt u uw lidmaatschap van onze vereniging beëndigen? 

U kunt dit met het onderstaande mutatieformulier doorgeven aan onze ledenadministratie.

 

Foutmelding 
 
Naam
Pasnummer
Adres
Postcode
Woonplaats
Wat moet er aangepast worden
E-mail