Vispas

VISpas


Op 1 januari 2007 verving de VISpas, de welbekende Sportvisakte en Grote Vergunning. Voor meer informatie over de VISpas verwijzen wij u naar de site van Sportvisserij Nederland.

vispas