Geschiedenis

Ontstaan van de vereniging

Op 28 december 1972 vond de oprichting plaats van de hengelsportvereniging de Loenensche Well. Hoewel de oprichting die dag een feit was hebben verschillende mensen een jarenlange strijd gevoerd.

Sinds 1966 heeft de stichting “Sportraad Winssen” zich ingezet om een hengelsportvereniging op te richten. Zij hebben daartoe vele instanties benaderd zoals, de domeinen, visserij-inspectie, pachter van het water, het ministerie, de gemeente, etc…

In 1969 leek het erop dat de sportraad haar doel zou bereiken, er had zich al een voorlopig bestuur gevormd en meer dan 80 leden hadden zich al aangemeld. Des te groter was de illusie, toen bekend werd, dat de kamer van binnenvisserij besliste, dat de pachter aan een hengelsportvereniging voor drie jaar de toegang tot een water kon ontzeggen.

In de zomer van 1972 werd door onze huidige voorzitter opnieuw het initiatief genomen om tot een oprichting te komen van een hengelsportvereniging. Er werd een werkgroep gevormd, door 5 personen uit de gemeente en die uiteindelijk ook gekozen werden tot het dagelijkse bestuur.
Dit waren: W. Lam ( voorzitter), W.v. Dinteren ( secretaris), J.Cobussen ( penningmeester), J.Roelofs ( bestuurslid) en P.Laurens ( bestuurslid)

Door verschillende vergaderingen werd eind 1972 besloten om koninklijke goedkeuring aan te vragen. Op voordracht van de staatssecretaris van justitie werden op 8 maart 1973 de statuten van onze vereniging goedgekeurd en op 6 juni 1973 kregen we kon.goedkeuring.

Op 2 september nam de vereniging deel aan het eerste visconcour. De naburige vereniging “De Fint” uit Beuningen nam het initiatief en nodigde ons uit voor een wedstrijd.

Op 27 oktober 1973 werd onze eerste eigen wedstrijd gehouden. Het is onbekend in welk water gevist werd maar de winnaar is wel bekend.
1e prijs P. Peters uit Gasselt met 56 cm aan vis.

We waren toen nog steeds een vereniging zonder eigen water, maar uiteindelijk in 1976 kregen we toestemming om visvergunningen uit te schrijven voor de Loenensche Well.