Het bestuur

Voorzitter:              Richard Jansen  024-677950
Secretaris:             Peter Crielaard      06-46606049  Contact mail

Penningmeester:   Edwin Jansen            06- 44345921


Terreinbeheer:      Erik van de Geijn  


Wedstrijden:         Jos Jansen             024-6774246