Parkeren bij het hek vis water

Let op!!!!

Op de dijk mag alleen bestemmingsverkeer komen.

Er mag echter alleen geparkeerd worden op de groenstrook naast de dijkafrit naar het water.

De weg naar de poort moet altijd vrij zijn.

Dus geen auto's op de weg/afrit laten staan.